Wsparcie Motywacyjno - Terapeutyczne

Telefon Zaufania

 

 

Wsparcie Motywacyjno - Terapeutyczne

Realizowane działania motywacyjno - terapeutyczne, które kierowane są do osób uzależnionych i współuzależnionych, bezdomnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, doznających przemocy jak i sprawców przemocy oraz osób zagrożonych demoralizacją. Naszym celem jest redukowanie szkód społecznych i jednostkowych, praca z pacjentami nad ich powrotem do pełnienia prawidłowych ról społecznych oraz zmiany postawy życiowej.


W ramach Wsparcia Motywacyjno - Terapeutycznego prowadzimy zajęcia dla podopiecznych Ośrodka:

- terapię zajęciową

- terapię grupową