Wsparcie Motywacyjno - Terapeutyczne

Realizowane działania motywcyjno - terapeutyczne, które kierowane są do osób uzależnionych i współuzależnionych, bezdomnych, wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, doznających przemocy jak i sprawców przemocy oraz osób zagrożonych demoralizacją. Naszym celem jest redukowanie szkód społecznych i jednostkowych, praca z pacjentami nad ich powrotem do pełnienia prawidłowych ról społecznych oraz zmiany postawy życiowej.


Prowadzimy konsultacje dla osób uzależnionych w zakresie:
• diagnostyki uzależnienia
• motywowania do podjęcia terapii
• poradnictwa socjalnego
• wsparcia w aktualnej sytuacji życiowej
• terapeutyczno - psychologicznym


oraz konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w zakresie:
• interwencji kryzysowej
• wsparcia socjalnego i merytorycznego


Naszymi działaniami obejmujemy również osoby mające problem z przemocą domową w zakresie:
• konsultacji
• diagnostyki
• interwencji kryzysowej
• wsparcia w aktualnej sytuacji życiowej
• informacji o działaniach innych ośrodków

 

Przy ul.Noniewicza 91 w Suwałkach działa Punkt Konsultacyjny. Udzielane są w nim porady psychologiczne, konsultacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie oraz porady prawnicze.

Porady psychologiczne, konsultacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie
środa 15:15 - 17:15         czwartek 15:30 - 17:30

Porady prawnicze
wtorek 8:00 - 12:00

Kontakt

Suwałki, ul.Sportowa 24

(87) 566 34 19

Telefon zaufania

Telefon dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc rodzinie

797 670 059

Koszt połączenia jest zgodny z opłatą według taryfy Twojego operatora

Otrzymasz profesjonalną pomoc
anonimowo i dyskretnie
w formie życzliwej rozmowy.

Punkt konsultacyjny

Porady prawne
wtorek 8:00 - 12:00

Porady psychologiczne, konsultacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie
środa 15:15 - 17:15
czwartek 15:30 - 17:30

Porady udzielane są bezpłatnie

Suwałki, ul. Noniewicza 91