Noclegownia

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, jest działem wchodzącym  w skład struktury organizacyjnej Ośrodka Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych w Suwałkach.

Noclegownia funkcjonuje całodobowo przez  cały rok, natomiast Świetlica Noclegowni funkcjonuje od 7.00 do 19.00.

W okresie od 1 listopada do 31 marca w Świetlicy mogą przebywać osoby bezdomne nie zakwaterowane w Noclegowni w  godzinach od 19.00 do 9.00.

Noclegownia przeznaczona jest  dla osób przebywających na terenie Miasta Suwałki.


Zadaniem noclegowni  jest zapewnienie schronienia dla osób :
• bezdomnych
• chwilowo pozbawionych schronienia

Bezpośredni nadzór nad Noclegownią i Świetlicą Noclegowni sprawuje Kierownik Ośrodka i Koordynator zadania.Pracą merytoryczną Noclegowni i Świetlicy Noclegowni kieruje Streetworker.

Noclegownia

Kontakt

Suwałki, ul.Sportowa 24

(87) 566 34 19

Telefon zaufania

Telefon dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc rodzinie

797 670 059

Koszt połączenia jest zgodny z opłatą według taryfy Twojego operatora

Otrzymasz profesjonalną pomoc
anonimowo i dyskretnie
w formie życzliwej rozmowy.

Punkt konsultacyjny

Porady prawne
wtorek 8:00 - 12:00

Porady psychologiczne, konsultacje dotyczące uzależnień i przemocy w rodzinie
środa 15:15 - 17:15
czwartek 15:30 - 17:30

Porady udzielane są bezpłatnie

Suwałki, ul. Noniewicza 91